ADDRESS

Takkatie 7, 00370 Helsinki

PHONE

0400165570

Category: Kelpokehon Blog

Kuukauden lihas – Kylkiluunkannattajalihas (scalenes)

The scalene muscles (from Greek σκαληνός, or skalenos, meaning uneven as the pairs are all of differing length) are a group of three pairs of muscles in the lateral neck, namely the anterior scalene, middle scalene, and posterior scalene. They are innervated by the fourth, fifth, and sixth cervical spinal nerves (C4-C6). A fourth muscle, the scalenus minimus (Sibson’s muscle), is sometimes present behind the lower […]

You don’t have to tap Renato…

January 28, 2016
BJJ, Kelpokehon Blog

I know, I know, what am I talking about? While it can be read on many BJJ websites/blogs/pages/ads/flyers/memes that tapping is the way to go and on average a black belt has tapped 10,000 times (really? is that all it takes?) and that’s the way to learn and just tap! and just tap again! Let […]

Kuukauden lihas – Päärynänmuotoinen lihas (Piriformis)

January 26, 2016
Kelpokehon Blog, Kuukauden lihas

Päärynänmuotoinen lihas (musculus piriformis) kuuluu takaraajan lihaksiin. Se lähtee ristiluusta sekä koiralla ligamentum sacrotuberalesta ja päättyy reisiluun trochanter majoriin. Sen tehtävänä on lonkkanivelen ojennus, ulkokierto sekä raajan loitontaminen. Sen erikoisuutena on tehtävän vaihtuminen ulkokierrosta sisäkiertoon, kun lonkkanivel on tarpeeksi koukussa. (source: Wikipedia) The piriformis muscle and its surroundings:    As shown in the picture above, the piriformis muscle is part of the external rotators […]

Kuukauden lihas – Pakaralihakset

October 13, 2015
Kelpokehon Blog, Kuukauden lihas

Pakaralihaksia on ihmisellä kolme paria: isot pakaralihakset (musculus gluteus maximus), keskimmäiset pakaralihakset (musculus gluteus medius) ja pienet pakaralihakset (musculus gluteus minimus). Isojen pakaralihasten tehtävänä on lonkan ojennus, keskikokoisten ja pienten pakaralihasten taas reisien loitonnus. Kuntosalilla pakaralihaksiin kohdistuvia harjoituksia ovat esimerkiksi jalkakyykky, jalkaprässi ja reidenloitonnus. (Source: wikipedia)   Here we are ladies and gentlemen, this month’s muscle group is…your bottom!      

Kuukauden lihas – Nelikulmainen Lannelihas (quadratus lumborum)

September 15, 2015
Kelpokehon Blog, Kuukauden lihas

Sijainti: lähtee alimmista kylkiluista ja lannerangan nikamista. Kiinnittyy lonkkaluuhun (suoliluu). Rooli: nelikulmaisen lannelihaksen roolina on kontrolloida sivutaivutusta vastakkaiselle puolelle ja ojentaa vartalo pystyasentoon sivutaivutuksesta. Harjoittaminen: lihaksen stabilaatiorooli lantion alueella on keskeinen. Dynaamisesti sitä harjoitetaan sivutaivutuksilla ja pidoilla kylkiasennossa.           (source: trainerforyou.fi, wikipedia)

10 reasons why you should never let your kids practise BJJ…

July 14, 2015
BJJ, Kelpokehon Blog

With the rise of Mixed Martial Arts through organisations like the UFC, Bellator, Pride (now defunct) or Invcita FC over the last decade, Brazilian Jiujitsu, often referred to as BJJ or Jiujitsu or GJJ (Gracie Jiujitsu, name of the founders of the art) has become a mainstream sport, raising questions in the martial art community and […]

Kuukauden lihas – Lonkankoukistaja

Lonkankoukistaja (M. iliopsoas) on syvällä oleva lihas, joka koukistaa lonkkaniveltä. Se muodostuu lihaksista M. psoas major, M. psoas minor (joka esiintyy n. 50 % ihmisväestöstä) ja M. iliacus. Lonkankoukistajalihas kiinnittyy rintarangan alimpaan ja kaikkiin lannerangan nikamiin, lonkkaluuhun ja reisiluun yläosaan. Lonkkaa koukistaa myös suora reisilihas (M. rectus femoris), räätälinlihas(M. sartorius) ja leveän peitinkalvon jännittäjälihas (M. tensor fasciae latae). Kuntosalilla lonkankoukistajat rasittuvat vatsalihasliikkeissä, usein jopa enemmän kuin vatsalihakset […]

Kuukauden lihas – Kiertäjäkalvosin

Kieertäjäkalvosin on anatominen termi, joka tarkoittaa ryhmää olkapäätä tukevia ja liikuttavia jänteitä. Kiertäjäkalvosin koostuu neljän olkapäätä liikuttavan lihaksen jänteistä. Nämä lihakset ovat lavanaluslihas (musculus subscapularis, olkavarren sisäkierto), ylempi lapalihas (m. supraspinatus, olkavarren loitonnus), alempi lapalihas (m. infraspinatus, olkavarren uloskierto) ja pieni liereälihas (m. teres minor, olkavarren uloskierto). (source Wikipedia) Ok, it is time for the […]

Kuukauden lihas – Leveä selkälihas (Latissimus dorsi)

Sen tehtävä on olkavarren lähentäminen ja laskeminen vartaloon nähden sekä olkanivelen sisäkierto. Leveä selkälihas lähtee lannerangan ja alimpien rintarangan nikamien okahaarakkeista, ristiluusta, suoliluusta sekä alimmista kylkiluista ja kiinnittyy olkaluun yläosaan (Crista tuberculi minoris). Leveää selkälihasta hermottaa N. thoracodorsalis (C6-C8). Kuntosalilla leveää selkälihasta voi harjoittaa esimerkiksi kulmasoudulla, leuanvedolla sekä erilaisilla taljaliikkeillä. Kehonrakentajien usein tavoittelema V:n muotoinen […]